Ostrzeżenie Meteorologiczne

Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody w Gdańsku przekazuje
do służbowego wykorzystania
 ostrzeżenie meteorologiczne nr 154
wydane  przez Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

 

Silny wiatr w strefie brzegowej/1

 

 

 

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr w strefie brzegowej/1

Obszar strefa brzegowa - część wschodnia

Ważność (cz. urz.) od godz. 20:00 dnia 09.11.2017 do godz. 13:00 dnia 10.11.2017

 

Przebieg: Wiatr południowo-zachodni 5 do 6, w porywach do 7 w skali B.

Uwagi: Ostrzeżenie będzie kontynuowane z wyższym stopniem.W związku z powyższym proszę o podjęcie działań monitorujących, oraz ograniczających wskazane zagrożenie. W przypadku wystąpienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu mieszkańców na Państwa terenie proszę o natychmiastowe przesłanie informacji w formie pisemnej oraz meldunków o rozwoju sytuacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Nadmieniam, że zgodnie
z obowiązującymi procedurami informację Państwa będą przekazywane do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie.